Nya budskap från imperialismens högborg USA

Amerikas nya president ska vi ta på allvar – de utfall han gör mot det gamla sättet göra affärer har nämligen följder: Vad är det det handlar om, när man tänker att handel med varor och kapital „bara“ är den vanliga jakten på profit?

Utan att visa någon som helst respekt gentemot internationella avtal, diplomatiska umgängesformer och den etablerade politiska och ekonomiska eliten inom USA, avslöjar Trump en hel del sanningar om den kapitalistiska världsekonomin och staterna som deltar i den. Han respekterar inte längre att amerikanska storföretag investerar sina kapital på världsmarknaden, för att med minimala utgifter få maximala vinster. Kapitalen ska naturligtvis vara efter profiten, men de ska främst använda land och folk i USA; alltså tjäna nationens rikedom.

Om internationella avtal och regler inte är till USAs fördel, utan leder till att andra nationer kan utnyttja landet, stjäla amerikanska arbetsplatser och bli rika och mäktiga på världsmaktens bekostnad, så är det orättvist: Handelsavtal måste garantera USAs fördel, ”America first!” Trump anser att världsmarknadens kapitalexport- och importregler är ”miserable deals” för USA, som framför allt amerikanska politiker har skapat. Chinas och EUs utveckling till ekonomiska och politiska stormakter är oförenlig med USAs roll som supermakt. Och ”miserable deals” måste inte landet med den största marknaden i världen, med den bästa valutan och den största militärapparaten på globen inte finna sig i!

I 30 års tid har politiker påstått, att det är den ”anonyma globaliseringen” som tvingar kapitalistiska regeringar att sänka nationernas lönenivå, så att företagen kan stå sig i konkurrensen om profiten på världsmarknaden. Politiken var tvungen att tjäna kapitalen och ge dem fri fart, för att det tjänar nationens rikedom : TTIP-avtalet skulle göra slut på statliga regler som misstänkts diskriminera kapitalets affärsverksamhet i in- och utland. För Trump är skandalen att frihandel diskriminerar USAs intressen – t.ex för mycket importer från EU, istället för lönsam tillverkning inom USA.

Trump avslöjar alltså, att det inte finns några överstatliga lagar, som staterna måste hålla sig till. Världsmarknadens regler står inte över nationerna, utan är uppgörelser mellan statliga suveräner. Nu bevisar just Trump, att handelsavtal mellan stater faktiskt inte är mer än överenskommelser som gäller så länge staterna förväntar sig fördelar av dem och som kan sägas upp när nackdelarna överväger.

Trump kungör att USAs negativa handelsbalans, att importen överväger (som till stor del förorsakats av att US-multis tillverkar billigare i utlandet), bevisar att handelavtalen måste vara orättvisa. Trumps brott mot etiketten avslöjar faktiskt sanningen om världsmarknaden, som andra politiker inte brukar tala om:

Alla handelsavtal som förhandlas fram, ingås med syftet att utnyttja andra staters marknader, resurser och arbetskrafter. Även om de ömsesidiga fördelarna är det som besvärjs i handelavtalens preamblar, är sanningen den att varje handelspart ensidigt vill tillgodogöra sig affärsföretagsamhet i främmande land. Staten som är kapitalets agent, behöver alltså inflytande på andra suveräna stater för att kunna utnyttja resurserna på främmande territorium. Trumps etikettbrott avslöjar sanningen om världsmarknaden: Alla handelsavtal ingås med syftet att utnyttja andra staters resurser, även om de ömsesidiga fördelarna besvärjs i preamblarna.

Detta avslöjar inte minst Trumps vilja att använda USAs övermakt som påtryckningsmedel i förhandlingar om nya handelsavtal: Det handlar inte bara om fördelar som en stat kan tillerkänna eller undanhålla den andra: den politisk-militära makten spelar stor roll när det gäller att avtvinga förhandlingsparten respekt och samarbetsvilja inför en stormaktstatus.

T.ex. murbyggandet mot Mexiko: tas en viktig inkomstkälla för Mexiko bort, nämligen pengar som immigranter och vandrararbetare skickar hem till sina familjer, och den skadan ska Mexiko betala själv, säger Trump.

Trump blottlägger utan skönmålning och harmonisering hur den kapitalisiska världsmarknaden, alltså de invecklade staternas imperialism, fungerar. Han lanserar inget (protektionism eller frihandel) som inte funnits hittills: chocktillståndet han utlöste härrör från hans öppna och positiva uttalanden om den våldsamma och motstridiga grundvalen till hur staterna agerar gentemot varandra och i den meningen definierat USAs intresse: ”America first”. Han lanserar inget (protektionism eller frihandel) som inte funnits hittills: chocken han utlöste beror på hans öppna uttal om den våldsamma och motstridiga grundvalen till hur staterna agerar gentemot varandra: tillväxt skapas på andras bekostnad, det är kapitalismens princip.

Vad är det då som Trump säger upp?

Det var USA som införde de liberala reglerna för världsmarknaden (Marshallplanen, frihandeln) efter 2. världskriget: så blev hela världen investeringsplats för US-dollarn och Wall-Street till centrum för världskapitalismen.

Samtidigt har den amerikanska ekonomin konfronterats med en oundviklig motsättning på världsmarknaden som uppstått just genom de affärer som gjorts sen ett halvt århundrade: kapitalismens hemland USA kunde inte investera i världens lönsammaste länder utan att ekonomin även där växte och blev allvarliga konkurrenter till USA, som skaffade sig egna världsvalutor och egen politisk och militär makt, som kan ge dem möjligheten att undandra sig USAs dominans. Detta vill Trump bekämpa.

USA har enligt Trump alltså tagit skada av att andra stater har blivit rika och mäktiga på dess bekostnad. Därför ska det inte förhandlas multilateralt längre utan bilateralt med länder som ensamma inte är så mäktiga: därför måste EU bekämpas, och då är Brexit en bra sak, som Trump säger, och han hoppas att flera andra stater ska lämna EU snart. Det ska gynna ”America first”.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.