Husby – upplopp utan målsättning?

Ungdomarna i förorten, de med ”migrationsbakgrund”, som i sin vardag lever i utanförskap och är utsatta för våld och rasistiska övergrepp, reagerade upprört när polisen försökte dölja döds-skjutningen i en lägenhet i Husbyområdet. I Pantrarnas brev till Aftonbladet
Husby – upplopp utan målsättning? weiterlesen

Om nyttan och skadan av fattigdomsmigration

Från 2014 gäller för rumäner och bulgarer rörelsefrihet inom EU – det betyder, att de kan ta jobb i varje EU-land. Demokratiska politiker och medier varnar för problemet som de ”rika” länderna då kommer att stå inför, nämligen en mass-migration. Dåligt utbildade, ofta sjuka och/eller kriminella, hotar de att översvämma Europa, där de sedan kommer att bo i vanvårdade och provisoriska bostäder och anställas för hungerlöner eller slå sig på tiggeri och annan brottslig svindel. Om nyttan och skadan av fattigdomsmigration weiterlesen

Konsumentmakt

Rena kläder:
Jämt och ständigt informeras vi om de oerhörda exploateringsförhållanden, under vilka våra kläder och annat vi behöver, tillverkas av globalt agerande multiföretag i världen.
Vi får veta, att arbetare och sömmerskor i textilfabrikerna i Bangladesh får en lön, som de inte kan leva av. Därför är de tvungna att arbeta 10 och mera timmar om dagen, tills de inte orkar längre – för att överleva sliter de sig bokstavligen till döds. Konsumentmakt weiterlesen

Anmärkningar till finanskrisen

Vad kan vanligt folk lära sig av den nuvarande krisen, som först drabbade finansbranschen och som utvidgats till statshushållen? I normala tider slösar man ju inte många tankar på hur det går till i finansvärlden – man accepterar helt enkelt att det fungerar på något vis. Anmärkningar till finanskrisen weiterlesen