Husby – upplopp utan målsättning?

Ungdomarna i förorten, de med ”migrationsbakgrund”, som i sin vardag lever i utanförskap och är utsatta för våld och rasistiska övergrepp, reagerade upprört när polisen försökte dölja döds-skjutningen i en lägenhet i Husbyområdet. I Pantrarnas brev till Aftonbladet
Husby – upplopp utan målsättning? weiterlesen

Om nyttan och skadan av fattigdomsmigration

Från 2014 gäller för rumäner och bulgarer rörelsefrihet inom EU – det betyder, att de kan ta jobb i varje EU-land. Demokratiska politiker och medier varnar för problemet som de ”rika” länderna då kommer att stå inför, nämligen en mass-migration. Dåligt utbildade, ofta sjuka och/eller kriminella, hotar de att översvämma Europa, där de sedan kommer att bo i vanvårdade och provisoriska bostäder och anställas för hungerlöner eller slå sig på tiggeri och annan brottslig svindel. Om nyttan och skadan av fattigdomsmigration weiterlesen

Konsumentmakt

Rena kläder:
Jämt och ständigt informeras vi om de oerhörda exploateringsförhållanden, under vilka våra kläder och annat vi behöver, tillverkas av globalt agerande multiföretag i världen.
Vi får veta, att arbetare och sömmerskor i textilfabrikerna i Bangladesh får en lön, som de inte kan leva av. Därför är de tvungna att arbeta 10 och mera timmar om dagen, tills de inte orkar längre – för att överleva sliter de sig bokstavligen till döds. Konsumentmakt weiterlesen