Människorätten – vad är det?

Människorättens ursprung och hemvist är den borgerliga staten: Idén, att statens makt begränsas av undersåtarnas autonoma vilja och att staten just därför har rätten att styra över dem, har med uppkomsten av de moderna borgerliga staterna blivit det högsta moraliska värdet i demokratiska styrelseskick. Människorätten – vad är det? weiterlesen